Duurzaam wonen in De Nieuwe Dokken dankzij OpenMotics

Dokken all

De Nieuwe Dokken is een ambitieus en innovatief bouwproject gelegen aan de Schipperskaai te Gent waar duurzaam wonen centraal staat. De duurzaamheidsdiensten in deze moderne woonwijk worden geleverd door DuCoop. DuCoop heeft een afspraak met de stad Gent om een warmtenet, waterzuivering en andere technieken te bouwen en te exploiteren. Om dit mogelijk te maken doet de organisatie onder andere beroep op het geïntegreerd data- en energiesysteem van OpenMotics.

OpenMotics maakt het mogelijk om elke actie van een woning, gebouw en zelfs de volledige wijk aan te sturen en te controleren. De data wordt bovendien gebruikt om het verbruik en de productie van lokale hernieuwbare energie op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

In eerste instantie maakt OpenMotics het op individueel niveau mogelijk om elk appartement te automatiseren. Elke bewoner kan deelnemen aan de slimme energiewijk door in te tekenen op het aanbod van OpenMotics. Via een smartphone of tablet kunnen zo de verwarming, zonwering, verlichting en ventilatie vanuit één centraal platform aangestuurd en gecontroleerd worden. Daardoor kan elke bewoner zijn woning aanpassen aan zijn persoonlijke noden en behoeften.

Ook op collectief niveau speelt OpenMotics een belangrijke rol in de creatie van een duurzame wijk. Zo is elke woning bijvoorbeeld aangesloten op een warmtenet dat gevoed wordt door de restwarmte van het naburig bedrijf Christeyns. Op die manier wordt het warmteverbruik van het bedrijf geoptimaliseerd in het voordeel van de bewoners. Naast het warmteverbruik, wordt ook het waterverbruik geoptimaliseerd. Het afval toiletwater wordt namelijk ingezameld en omgezet in warmte en elektriciteit. De intelligente software van OpenMotics is bovendien zelflerend zodat enerzijds het volledige energiebeheer in de wijk voortdurend wordt geoptimaliseerd en anderzijds de uitstoot van broeikasgassen wordt geminimaliseerd. 

Het betaalbaar, flexibel en open systeem van OpenMotics draagt dus op verschillende manieren bij aan de creatie van een Smart Community waarbij de efficiëntie van het energiebeheer en het comfort van de bewoners en de eigenaar centraal staan.