Smart Community management

  • Nood aan een duidelijk, gedetailleerd en steeds up to date overzicht van de data verkregen door het uitlezen van de meters van de verschillende nutsvoorzieningen van de gebouwen in jouw beheer?

  • Op zoek naar een manier om je energieverbruik te optimaliseren?

  • Nood aan een platform dat ervoor zorgt dat je niet achter de feiten aanloopt?

  • Op zoek naar een platform dat je meteen op de hoogte brengt van wangebruik, waterlek of een weggevallen meter?
Smart Metering

Aan de hand van ons platform gaan we de meters van de verschillende nutsvoorzieningen (elektriciteit, water, gas…) in de gebouwen in jouw beheer dagelijks en op verschillende momenten van de dag uitlezen en opslaan volgens een door jou vooraf opgesteld protocol. Die data brengen we samen in een duidelijk en overzichtelijk dashboard dat je overal en altijd kunt raadplegen via je computer. Je hoeft dus niet langer on site te gaan om de meters te controleren of te raadplegen.

Wij zijn eveneens in de mogelijkheid om de bewoners inzicht te geven in de data van de nutsvoorzieningen, dit op zowel collectief als individueel niveau. Zo kunnen we bijvoorbeeld met goedkeuring van de bewoners, hen inzicht geven in hun gemiddelde verbruik t.o.v. dat van hun buren of van andere gebouwen in jouw beheer. Dit zet op een positieve manier aan om bewust om te gaan met energie. Ook creëer je zo transparantie waardoor het mogelijk wordt om correct te factureren en onnodige discussies bij de eindafrekening te vermijden.

Smart Controlling

De gedetailleerde analyses kan je in een volgende fase gebruiken om het energieverbruik van de verschillende gebouwen te optimaliseren. Verder geven de analyses de mogelijkheid om lokaal opgewekte energie zoals die van bijvoorbeeld zonnepanelen nuttig aan te wenden in plaats van de energie terug op het net te zetten. Je kan de opgewekte energie bijvoorbeeld gebruiken om de deelwagen van uw community op te laden.

Via ons platform zijn we ook in de mogelijkheid om je via een notificatie (Whatsapp, mail of sms,…) meteen op de hoogte te brengen van bijvoorbeeld een weggevallen meter, waterlek of wangebruik. Op die manier loop je niet achter op de feiten.

Referentie

De Nieuwe Dokken is een ambitieus en innovatief bouwproject gelegen aan de Schipperskaai te Gent waar duurzaam wonen en comfort centraal staan. Elke woning uit de Nieuwe Dokken is dankzij de automatisatie van OpenMotics aangesloten op een warmtenet dat gevoed wordt door de restwarmte van het naburig bedrijf Christeyns. Op die manier wordt het warmteverbruik van het bedrijf geoptimaliseerd in het voordeel van de bewoners.

Naast het warmteverbruik wordt ook het waterverbruik geoptimaliseerd. Het gebruikte toiletwater wordt namelijk ingezameld en omgezet in warmte en elektriciteit. De intelligente software van OpenMotics is bovendien zelflerend zodat enerzijds het volledige energiebeheer in de wijk voortdurend wordt geoptimaliseerd en anderzijds de uitstoot van broeikasgassen wordt geminimaliseerd. Er is dus sprake van Smart Management op verschillende vlakken.

Het betaalbaar, flexibel en open systeem van OpenMotics draagt dus op verschillende manieren bij tot de creatie van een Smart Community waarbij de efficiëntie van het energiebeheer en het comfort van de bewoners en de eigenaar centraal staan.