Smart Community

Alle slimme technologieën die in verschillende gebouwen binnen een community aanwezig zijn, laten we bij OpenMotics onderling met elkaar communiceren met automatisatie en optimalisatie als gevolg. Zo is men via één centraal platform in staat om de technologieën en meters van de gehele community te monitoren waardoor OpenMotics ook kan alarmeren bij problemen.

Voorbeeld referentie
dokken

Creëer de ideale wisselwerking tussen een district en industrie

Bijvoorbeeld, bij de creatie van De Nieuwe Dokken, een Smart Community te Gent, wordt gefocust op de ideale wisselwerking tussen een district en industrie. 

In dit ambitieus en innovatief bouwproject werd door DuCoop een warmtenet, waterzuivering en andere technieken gebouwd. Ducoop staat ook in voor de exploitatie. Om dit mogelijk te maken doet de organisatie beroep op het geïntegreerd data- en energiesysteem van OpenMotics.

Opzetten van een geïntegreerd data- en energiesysteem.

OpenMotics maakt het mogelijk om elke actie van een woning, gebouw en zelfs de volledige wijk aan te sturen en te controleren. De data wordt bovendien gebruikt om het verbruik en de productie van lokale hernieuwbare energie op elkaar af te stemmen en te optimaliseren.

In eerste instantie maakt OpenMotics het op individueel niveau mogelijk om elk appartement te automatiseren. Elke bewoner kan deelnemen aan de slimme energiewijk door in te tekenen op het aanbod van OpenMotics. Via een smartphone of tablet kunnen zo de verwarming, zonwering, verlichting en ventilatie vanuit één centraal platform aangestuurd en gecontroleerd worden. 

Ook op collectief niveau speelt OpenMotics een belangrijke rol in de creatie van een duurzame wijk. Zo is elke woning aangesloten op het warmtenet dat gevoed wordt door de restwarmte van het naburig bedrijf Christeyns. Waar vroeger die restwarmte actief diende gekoeld te worden en puur een energieverlies was is dit nu een energiebron voor de wijk.

Naast het warmteverbruik, wordt ook het waterverbruik geoptimaliseerd. Het afvalwater en toiletwater worden centraal ingezameld. Enerzijds wordt de warmte die nog aanwezig is gerecupereerd via een warmtepomp, anderzijds wordt het water gezuiverd en terug aangeboden aan Christeyns als grondstof voor hun productie. 

De intelligente software van OpenMotics is bovendien zelflerend zodat enerzijds het volledige energiebeheer in de wijk voortdurend wordt geoptimaliseerd en anderzijds de uitstoot van broeikasgassen wordt geminimaliseerd. 

Het betaalbaar, flexibel en open systeem van OpenMotics draagt dus op verschillende manieren bij aan de creatie van een Smart Community waarbij de efficiëntie van het energiebeheer en het comfort van de bewoners en de eigenaar centraal staan.

Een groeiende Smart Community? OpenMotics groeit mee.

Men is door het open en flexibel karakter van OpenMotics bovendien in de mogelijkheid om op latere termijn nieuwe technieken toe te voegen en deze te integreren in de huidige installatie. Dit op zowel individueel als collectief niveau.